Uznesenia zo 4. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 22.08.2019

Zverejnené
31. augusta 2019
Kategória

Detaily

Prílohy