Uznesenia zo 16. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 02.12.2021

Zverejnené
3. decembra 2021
Kategória

Prílohy