Uznesenia z 9. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 09.09..2020

Zverejnené
30. septembra 2020
Kategória

Detaily

Prílohy