Uznesenia z 8. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 16.07.2020

Zverejnené
31. júla 2020
Kategória

Detaily

Prílohy