Uznesenia z 5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 18.05.2023

Zverejnené
19. mája 2023
Kategória

Prílohy