Uznesenia z 5. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 21.11.2019

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Detaily

Prílohy