Uznesenia z 3. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 30.05.2019

Zverejnené
31. mája 2019
Kategória

Detaily

Prílohy