Uznesenia z 2. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 28.02.2019

Zverejnené
28. februára 2019
Kategória

Detaily

Prílohy