Uznesenia z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 15.12.2022

Zverejnené
16. decembra 2022
Kategória

Prílohy