Uznesenia z 11. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 04.03.2021

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Detaily

Prílohy