Uznesenia z 10. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 03.12.2020

Zverejnené
31. decembra 2020
Kategória

Detaily

Prílohy