Uznesenia 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 15.02.2023

Zverejnené
17. februára 2023
Kategória

Prílohy