Uznesenia z 15. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 23.11.2021

Zverejnené
24. novembra 2021
Kategória

Prílohy