Sadzobník cien za poskytnuté služby a vyknané úkony obcou Nitrianska Blatnica na rok 2023.

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy