OZNÁMENIE o zámere predaja nehnuteľného majetku obce

Zverejnené
10. júna 2021
Kategória

Prílohy