Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 4 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení