Návrh VZN č. 2/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené
30. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. novembra 2022 − 14. decembra 2022
Kategória

Prílohy