Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 01-2023 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nitrianska Blatnica