Dodatok č. 16 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1055/2009/UZ

Zverejnené
26. októbra 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 23/2022
Začiatok účinnosti: 27. októbra 2022
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania: 26. októbra 2022
Suma s DPH: 70 000,00 €
Sadzba DPH: Neplatca DPH
Objednávateľ: Obec Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - Sídlo: Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica
Objednávateľ - IČO: 00310824
Dodávateľ: Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
Dodávateľ - Sídlo: Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava
Dodávateľ - IČO: 31320155

Prílohy