OZNÁMENIE o zámere predaja nehnuteľného majetku obce

Zverejnené
20. októbra 2021
Kategória
OZNÁMENIE o zámere predaja nehnuteľného majetku obce 

Prílohy