Preskočiť na obsah

Cena obce

Rok 2015 

Cena obce Nitrianska Blatnica udelená pri príležitosti 830. výročia prvej písomnej zmienky o obci a 80. výročia futbalu v obci. 

p. Viktor Kolník 

Kolník.jpg

za významný prínos na záchrane, ochrane a popularizácii NKP Rotundy sv. Juraja a ďalších kultúrnych pamiatok a k uchovávaniu svätojurajských tradícií, ktoré nám zanechali naši predkovia, ich odovzdávaniu a sprostredkovaniu ďalším generáciám. 

Rok 2010

Cena obce Nitrianska Blatnica udelená pri príležitosti osláv 825. výročia prvej písomnej zmienky a 75. výročia futbalu v obci

 Ján Kolník

Ján Kolník

Narodený v roku 1934, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za významný prínos na záchrane a popularizácii NKP Rotundy sv. Juraja, tvorivé výkony v osvetovo-výchovnej oblasti a úspešnú a záslužnú činnosť na rozvoji športu pri príležitosti 75. výročia futbalu v obci.
Pán Ján Kolník sa aktívne pričinil o vznik Občianskeho združenia Rotunda Jurko a k uchovávaniu obecných tradícií, ktoré nám zanechali naši predkovia, ich odovzdávaniu a sprostredkovaniu ďalším generáciám.

 Anton Krumpár

P7160066.JPG

Narodený v roku 1930, bytom v Topoľčanoch.
Za vynikajúce celoživotné tvorivé výkony v publicistickej oblasti, propagáciu obce v regionálnej i celoslovenskej tlači, tvorbu Blatnických novín a pri príležitosti životného jubilea – 80 rokov.
Pán Anton Krumpár svoje novinárske skúsenosti využíva i dnes a z jeho iniciatívy a aktívnej pomoci vydávame pravidelne Blatnické noviny. Ako spracovateľ sa podieľa i na zostavení a vydaní novej monografie obce.

  Michal Socha

Michal Socha

Narodený v roku 1945, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za celoživotnú úspešnú a záslužnú činnosť v samosprávnych orgánoch a spoločensko-záujmových organizáciách obce.
Pán Michal Socha pracuje viac ako 40 rokov v obecnej samospráve, je predsedom Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradkárov a je aj 18 – násobný darca krvi.

Rok 2008

Cena obce Nitrianska Blatnica udelená pri príležitosti osláv 60. výročia používania názvu obce Nitrianska Blatnica

  Viliam Kolka

Narodený v roku 1933, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za významný prínos na hospodárskom a kultúrnom rozvoji obce a tvorivé výkony v osvetovo-výchovnej oblasti.
Pán Viliam Kolka ako funkcionár obce sa aktívne pričinil o výstavbu budovy ZŠ a v rámci svojho pracovného postavenia presadil i budovanie ďalších verejných stavieb v obci.

Jozef Líška

Narodený v roku 1943, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za významný prínos na hospodárskom a kultúrnom rozvoji obce a tvorivé výkony v športovej oblasti.
Pán Jozef Líška pôsobí viac rokov v samospráve obce ako funkcionár i poslanec a počas jeho pôsobenia vo funkcii bol vybudovaný vodovod, uskutočnená plynofikácia a ďalšie verejnoprospešné stavby.

Pavol Stanček

Narodený v roku 1925, bytom v Nitrianskej Blatnici.
Za významný prínos na urbanistickom, hospodárskom a kultúrnom rozvoji obce a tvorivé výkony v publicistickej oblasti.
Pán Pavel Stanček aj napriek veku sa živo zaujíma o dianie v obci a s jeho menom je taktiež spojená výstavba vodovodu i budovy ZŠ, keď využil v prospech obce svoje pracovné postavenie. Je aktívnym dopisovateľom Blatnických novín.