Banky

Prevádzkovateľ VÚB a.s.                                                             

Banka:

Najbližšia banka sa nachádzajú v Topoľčanoch alebo v Piešťanoch.

Bankomat:
Nitrianska Blatnica č. 158 (budova hasičskej zbrojnice)

Zverejnené 9. marca 2021.
Bez úpravy .