14. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici

Zverejnené
28. septembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2021 − 5. októbra 2021

ktoré sa uskutoční dňa