Zberný dvor – zmena otváracích hodín

Upravené
15. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2021 − 31. decembra 2021