Návrh – Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2016

Upravené
03. jún 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
20. mája 2021