ÚVZ SR – Vyhláška 241/2021 – Opatrenia platné od 16.8.2021

Zverejnené
16. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
16. augusta 2021 − 16. augusta 2021