Mimoriadne núdzové opatrenia AMO

Upravené
05. aug 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. augusta 2021 − 31. decembra 2021