Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nitrianska Blatnica.

Mobilná aplikácia

Vážení občania, chceme Vás informovať o novej mobilnej aplikácií. V aplikácií nájdete všetky dôležité informácie, ktoré obec ponúka. O najnovšom a aktuálnom dianí Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť  priamo z Google Play, z App store alebo cez webstránku obce.

Prehliadky Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici

Nitrianska organizácia cestovného ruchu pripravila v letnej sezóne 2021 novinku pre návštevníkov destinácie. Pre mnohých možno ešte stále neobjavená Rotunda sv. Juraja, nachádzajúca sa v lesoch nad obcou Nitrianska Blatnica skrýva bohatú históriu. Predpokladá sa, že približne od 2. polovice 16. storočia sa tu každoročne v apríli konali a dodnes stále konajú svätojurské púte. Ľudia z Nitrianskej Blatnice ju familiárne nazývajú… Čítať viac

VÝSLEDKY PLOŠNÉHO TESTOVANIA NA COVID-19 V NAŠEj OBCI

TESTOVANIE 05.03. 2021- 06.03. 2021 celkový počet testov: 612z toho s pozitívnym výsledkom: 0percentuálny podiel pozit. z otestovaných: 0,00% TESTOVANIE 27.2. 2021 celkový počet testov: 533z toho s pozitívnym výsledkom: 1percentuálny podiel pozit. z otestovaných: 0,19% TESTOVANIE 20.2. a 21.2.2021 Celkový výsledok (sobota, nedeľa 20.2., 21.2.2021)celkový počet testov: 619z toho s pozitívnym výsledkom: 5percentuálny podiel pozit. z otestovaných: 0,80% TESTOVANIE 13.2. a 14.2.2021 Celkový… Čítať viac

Formulár v prípade podozrenia na ochorenie

Prostredníctvom uvedeného formulára sa v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 môžete objednať na vyšetrenie: http://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: WIFI pre Teba v Nitrianskej Blatnici ITMS2014+: 311071V274 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica Miesto realizácie: Obec Nitrianska Blatnica Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva… Čítať viac

Zvýšenie kapacity budovy MŠ

Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán IROP schválilo žiadosť obce Nitrianska Blatnica  o nenávratný finančný príspevok a naša obec získala dotáciu na projekt „Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ vo výške 165 929,62 €. Celkový rozpočet tejto stavby je 174 662,76 €, rozdiel 8 733,14 € dofinancuje miestna samospráva z vlastných zdrojov. Výška oprávnených… Čítať viac

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja Rok 2014

O Rotunde sv. Juraja trochu inak Už šiesty rok sa obyvatelia Nitrianskej Blatnice, školská mládež a turisti prichádzajú pozrieť priamo na Rotundu sv. Juraja ako pokračujú zmeny na „Jurkovi“ a čo nové zas reštaurátori na tejto pamiatke zistili. O objavoch, nových zisteniach podávajú reštaurátori informácie aj laickej a odbornej verejnosti na Slovensku prostredníctvom médií – rozhlasu, televízie, tlače a prednášok na… Čítať viac

Reštaurovanie Rotundy sv. Juraja Rok 2013

Zoznam realizovaných reštaurátorských prác na Rotunde s. Juraja pri Nitrianskej Blatnici v roku 2013 EXTERIÉR:Práce v tejto etape reštaurovania Rotundy sv. Juraja boli zamerané na analogickú rekonštrukciu fasády barokovej výzdoby veže podľa nálezov zachovaných fragmentov omietok a štukových a maliarskych detailov z predchádzajúceho reštaurátorského výskumu fasády v roku 2011.1. Odstránenie sekundárnych vápenno-cementových omietok z fasády… Čítať viac