ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ MIEST A OBCÍ!

20.5.2022 zverejnil/a nblatnica_obec.

Kategória

https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy–oznam/mid/405616/.html#m_405616