ŠTRAJKOVÁ POHOTOVOSŤ MIEST A OBCÍ!

Kategória

https://www.zmos.sk/mimoriadny-snem-zmos-vyzyva-samospravy–oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zverejnené 20. mája 2022.
Bez úpravy .