Výber daní a poplatkov za rok 2022

Oznamujeme Vám, že rozhodnutia o výške daní a poplatkov za rok 2022 si môžete prevziať a uhradť počas úradných hodín na Obecnom úrade.

Platnosť nálepiek na smetné nádoby za rok 2021 končí 31. marca 2022.

Zverejnené 15. marca 2022.
Bez úpravy .