Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Zverejnené 14. novembra 2022.
Bez úpravy .