Slovenská pošta vydala poštovú známku s vyobrazením Rotundy sv. Juraja.

28.2.2023 zverejnil/a nblatnica_obec.

Vážení spoluobčania,

s hrdosťou vám oznamujeme, že oddnes t. j. 28.02.2023 Slovenská pošta vydala poštovú známku s vyobrazením našej Rotundy sv. Juraja. Stalo sa tak pri príležitosti 30. výročia nadviazania diplomatických vzťahov s Arménskom. Obe poštové známky prezentujú najvýznamnejšie kresťanské pamiatky 9. storočia, ktoré konfesionálne spájajú naše geograficky vzdialené krajiny. Síce vyobrazenie nášho „Ďurka“ nie je podľa súčasného stavu, ale napriek tomu je to veľká udalosť pre nás.

Oficiálne predstavenie a jej požehnanie vykoná  mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup počas sv. omše pri rotunde sv. Juraja, 30.04.2023 (nedeľa) za účasti hostí z Ministerstva dopravy, Slovenskej pošty a filatelie.