Sčítanie obyvateľov

Kategória
SODB2021-Slider_modry_zaobleny_773px.jpg

Už 15. 2. 2021 sa začne Sčítanie obyvateľov aj v Nitrianskej Blatnici.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút. Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk alebo pomocou mobilnej aplikácie.

👩‍💻 Ak sa nemôžete sčítať sami, poproste blízku osobu alebo rodinného príslušníka, aby Vám pomohli so sčítaním sa. V prípade otázok zavolajte na obecný úrad na číslo 038/53 94 112  či na call centrum 02/20 92 49 19. Pretože aj Váš klik môže rozhodnúť.

Vopred ďakujeme všetkým obyvateľom za spoluprácu.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen u nás, ale i vo svete. Sčítanie je obsahovo najrozsiahlejšie štatistické zisťovanie s najdlhšou históriou, ktoré v Slovenskej republike upravuje osobitný zákon. Svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším štatistickým zisťovaniam.

Sčítanie obyvateľov sa uskutoční v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Obyvateľ má možnosť sčítať sa sám alebo využiť služby asistovaného sčítania.

INFORMÁCIE v SKRATKE (sčítanie obyvateľov) 

Sčítanie je povinné a prinesie dôležité informácie pre budovanie sietí záchranných služieb, nemocníc, škôl, centier voľného času, obchodov, kultúrnych ustanovizní, služieb.

KEDY bude prebiehať sčítanie:

– od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 (elektronické)

– od 01. apríla 2021 do 31. októbra 2021 (asistované)

Kto sa musí sčítať:

Každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Ako sa sčítať:

elektronicky (PC, tabelet, mobil) cez www.scitanie.sk. Ak sa obyvateľ nebude vedieť sám sčítať, bude môcť navštíviť kontaktné miesto na Obecnom úrade v Nitrianskej Blatnici, kde mu pomôže asistent (ide o tzv. asistované sčítanie).

Asistované sčítanie začne od 1.4.2021 a potrvá najneskôr do 31.10.2021.

Banner SODB na sociálne siete obce.png

Zverejnené 4. februára 2021.
Upravené 10. marca 2021.