Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení materskej školy (MŠ) a základnej školy (ZŠ)

Kategória

Zverejnené 2. marca 2021.
Upravené 10. marca 2021.