Pozvánka na 16. plánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici

Kategória

Zverejnené 22. novembra 2021.
Bez úpravy .