Pozvánka na 15. neplánované zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nitrianskej Blatnici

Kategória

Zverejnené 19. novembra 2021.
Upravené 22. novembra 2021.