Preskočiť na obsah

OZNAM – Západoslovenská distribučná, a. s.

Zverejnené 9.4.2024.

Západoslovenská distribučná , a. s.  oznamuje, že v dňoch od 15. 04. 2024 do 17. 04. 2024 bude robiť v našej obci pracovníčka spoločnosti odpočty elektriny v domácnostiach. Zároveň žiada obyvateľov, aby sprístupnili svoje elektromery aj v neobývaných domoch, pretože už nestačí nechať napísaný stav elektromera na bránke /ako bolo v minulosti/. Kto však nebude doma, môže poslať fotografiu elektromera na telefónne číslo odpočtára t. j. 0904 144 460.

________________________________________________________________________________________________________________

Firma MAXNETWORK s. r. o. Veľké Úľany oznamuje obyvateľom, že v dňoch od 10. 04. 2024 do 30. 07. 2024 v čase od 07.00 do 17.00 hod. budú na miestnej komunikácii a na priľahlých spevnených plochách /parkoviskách/ realizovať stavebné práce na  elektrických stĺpoch. Z uvedených dôvodov je potrebné, aby vodiči motorových vozidiel v dotknutých úsekoch komunikácie neparkovali so svojimi automobilmi a rešpektovali osadené prenosné dopravné značenia.