Otvorenie územného plánu – Zmeny a doplnky č.2

12.4.2023 zverejnil/a nblatnica_obec.

Vedenie obce Nitrianska Blatnica dáva do pozornosti občanom, že na základe uznesenia obecného zastupiteľstva sa bude otvárať Územný plán obce Nitrianska Blatnica – Zmeny a doplnky č.2.

Z uvedeného dôvodu môžu občania svoje návrhy, pripomienky a žiadosti k zmene  územného plánu adresovať (poštou, osobne alebo mailom: podatelna@nitrianskablatnica.sk) na obecný úrad do 12. mája 2023