Obec získala rekordnú dotáciu milión a pol eur na vybudovanie denného stacionára

Zverejnené 18. októbra 2022.
Bez úpravy .