Konáre sa do odvolania môžu odovzdávať len na zbernom dvore!

Zverejnené 15. júla 2021.
Upravené 28. októbra 2021.