Konáre sa do odvolania môžu odovzdávať len na zbernom dvore!

15.7.2021 zverejnil/a nblatnica_obec.