Konáre sa do odvolania môžu odovzdávať len na zbernom dvore!

Kategória

Zverejnené 15. júla 2021.
Bez úpravy .