Informácia pre chovateľov hospodárskych zvierat – elektronizácia hlásení

Zverejnené 29. novembra 2022.
Bez úpravy .