Formulár v prípade podozrenia na ochorenie

Prostredníctvom uvedeného formulára sa v prípade podozrenia na ochorenie

COVID-19 môžete objednať na vyšetrenie:

http://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php

Zverejnené 2. októbra 2020.
Upravené 10. marca 2021.