Číslo transparentného účtu s názvom ZMOS_POMOC_UKRAJINE

1.3.2022 zverejnil/a nblatnica_obec.

SK25 0900 0000 0051 8801 0894

https://www.zmos.sk/zmos-zriadil-transparentny-ucet-a-prichadza-s-dalsimi-aktivitami–oznam/mid/405616/.html#m_405616