Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Nitrianska Blatnica.

Informácia – zber konárov

Vážení občania, Obecné zastupiteľstvo v Nitrianskej Blatnici schválilo dňa 04. júna 2021 Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o nakladaní s odpadmi.Obec v ňom od 1.07.2021 určuje spôsoby a miesta na zber BIO odpadov zo záhrad, parkua cintorína v prípade individuálnej bytovej výstavby a bytových domov nasledovne: domáce kompostovanie, ktoré je možné uskutočňovať… Čítať viac

Mobilná aplikácia

Vážení občania, chceme Vás informovať o novej mobilnej aplikácií. V aplikácií nájdete všetky dôležité informácie, ktoré obec ponúka. O najnovšom a aktuálnom dianí Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilnú aplikáciu si môžete stiahnuť  priamo z Google Play, z App store alebo cez webstránku obce.

Prehliadky Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici

Nitrianska organizácia cestovného ruchu pripravila v letnej sezóne 2021 novinku pre návštevníkov destinácie. Pre mnohých možno ešte stále neobjavená Rotunda sv. Juraja, nachádzajúca sa v lesoch nad obcou Nitrianska Blatnica skrýva bohatú históriu. Predpokladá sa, že približne od 2. polovice 16. storočia sa tu každoročne v apríli konali a dodnes stále konajú svätojurské púte. Ľudia z Nitrianskej Blatnice ju familiárne nazývajú… Čítať viac

VÝSLEDKY PLOŠNÉHO TESTOVANIA NA COVID-19 V NAŠEj OBCI

TESTOVANIE 05.03. 2021- 06.03. 2021 celkový počet testov: 612z toho s pozitívnym výsledkom: 0percentuálny podiel pozit. z otestovaných: 0,00% TESTOVANIE 27.2. 2021 celkový počet testov: 533z toho s pozitívnym výsledkom: 1percentuálny podiel pozit. z otestovaných: 0,19% TESTOVANIE 20.2. a 21.2.2021 Celkový výsledok (sobota, nedeľa 20.2., 21.2.2021)celkový počet testov: 619z toho s pozitívnym výsledkom: 5percentuálny podiel pozit. z otestovaných: 0,80% TESTOVANIE 13.2. a 14.2.2021 Celkový… Čítať viac

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia platné od 08.02.2021

Od 8. februára 2021 je predĺžený núdzový stav. Menia sa nariadenia k zákazu vychádzania, k potrebe testovania na COVID-19, no zmeny sú aj v opatreniach pre zamestnancov, pre školy či pre osoby v domácej izolácii. Do platnosti vstupuje nový Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemiologických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) –… Čítať viac

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: WIFI pre Teba v Nitrianskej Blatnici ITMS2014+: 311071V274 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN Prijímateľ: Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica Miesto realizácie: Obec Nitrianska Blatnica Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 € Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10… Čítať viac

Zvýšenie kapacity budovy MŠ

Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán IROP schválilo žiadosť obce Nitrianska Blatnica  o nenávratný finančný príspevok a naša obec získala dotáciu na projekt „Zvýšenie kapacity budovy MŠ v Nitrianskej Blatnici“ vo výške 165 929,62 €. Celkový rozpočet tejto stavby je 174 662,76 €, rozdiel 8 733,14 € dofinancuje miestna samospráva z vlastných zdrojov. Výška oprávnených… Čítať viac